Ibland kan det vara nödvändigt med familjerådgivning

Är det så att ni är en familj som har svårt att kommunicera på ett bra sätt? Det kan då vara läge för att få familjerådgivning. Det finns familjerådgivning för familjer med kommunikationssvårigheter på Lidingö. För familjer med kommunikationssvårigheter kan familjerådgivning vara en mycket användbar resurs.

Varför är det så svårt med kommunikationen?

Det kan vara många orsaker bakom kommunikationssvårigheter inom en familj. Det kan vara tidsbrist, stress, att det finns olika prioriteringar eller att det finns konflikter som byggts upp under lång tid. Ibland kan det också finnas andra faktorer som spelar in, som psykisk eller fysisk ohälsa hos någon i familjen.

Förstå varandra bättre

Familjerådgivning kan vara bra eftersom det kan hjälpa dig och din familj att förstå varandra bättre och att kunna kommunicera bättre med varandra. Terapeuten hjälper er att identifiera problem, öka förståelsen för varandras perspektiv och utveckla nya sätt att kommunicera. Ni har även möjligheter att få olika verktyg och tekniker som kan hjälpa till att förbättra kommunikationen i hemmet.

Med familjerådgivning går det även att förbättra förhållandet mellan föräldrar och barn. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter på grund av åldersskillnader, personlighet eller att man har olika värderingar. 

Genom familjerådgivning kan familjemedlemmarna lära sig att kommunicera mer effektivt med varandra och att respektera varandras olikheter.

Det kan även vara ett bra sätt att hjälpa till att förhindra framtida problem, detta med att gå på familjerådgivning tillsammans.

24 Mar 2023