Hitta rätt rekryteringsverktyg - 5 tips

jobbintervju

Är det så att du har funderat lite på att använda dig av ett rekryteringsverktyg? Du kanske har ett du inte är nöjd med eller så vill du skaffa ett för allra första gången. Det finns idag en massa olika system och verktyg som erbjuds. Här får du fem bra tips för att hitta rätt rekryteringsverktyg.

Vad vill du ha för funktioner?

Det första och det allra viktigaste är att fundera på vad det är för funktioner du vill ha i rekryteringssystemet. De funktioner som finns ska finnas där för att kunna hjälpa dig rekrytera. Det är även bra om det finns funktioner som tar över manuellt arbete som att återkoppla till kandidaterna, upprätta en databas över de sökande och ha bra mallar för kompetenser och annonser samt att ta fram intervjuguider. Även bra om den kan sortera kandidaterna.  

Olika företag har olika behov. Så det som är viktigt för det stora företaget med flera tusen anställda och flera hundra rekryteringar är inte lika som det för ett mindre företag.

Integrationer och bryggor

Det verktyg du väljer bör kunna kombineras med andra system. Det ska gå att föra över personaldata till ett HR-system till exempel. Det är även bra om det går att publicera annonser på olika jobbsajter eller ha en integration med er leverantör av arbetspsykologiska tester.

Användarvänlighet

Ett rekryteringsverktyg är något ska kunna användas av flera olika personer. Det gör att det måste vara användarvänligt. Det oavsett om man loggar in flera gånger per dag eller någon gång ibland.  Det är bra om verktyget i sig är så pass flexibelt för att ge all den funktionalitet du som rekryterare behöver för att underlätta ditt dagliga arbete och att det samtidigt går stänga av vissa delar för de som sällan använder det. Det ska helt enkelt vara ett verktyg som alla kan använda på ett enkelt sätt.

Hur är det med supporten?

Ett bra rekryteringsverktyg bör komma med en support. Det är viktigt att veta vem du kan vända dig till och hur ofta det är öppet och om det tillkommer extra kostnader. Hur lång svarstid är det och finns det en dedikerad kontaktperson att vända sig till för vägledning och råd?

Vad kostar det?

Alla rekryteringsverktyg kostar pengar. Sedan var det är för pris på de olika verktygen är olika och beror ofta på vad de erbjuder. Priset hänger alltså samman med tillgängliga funktioner, möjligheter till support och flexibilitet i systemet. Det är en god idé att satsa på ett verktyg som uppfyller dina krav. Det är inte värt att ta ett system med mindre funktioner för att det är billigare. Det lönar sig i längden att investera i ett bra rekryteringsverktyg.

Det är även viktigt att sätta priset i relation till ert behov och utvärdera vad du faktiskt får för pengarna. Det är inte värt att lägga mindre pengar och sedan ha ett klumpigt system som är svårt att använda eller som saknar de funktioner du faktiskt behöver.

Lite mer för att hitta rätt verktyg för er

Du som vill ha ett bra recryteringsverktyg för bättre rekrytering, du bör även skapa en kravspecifikation. Den kan vara till hjälp för att få en överblick av vilka funktioner ni vill ha och vad som är mindre viktigt. Ett bra verktyg för rekrytering hittar du annars hos Recruto. Recruto erbjuder smarta webbaserade verktyg för företagare som vill rekrytera på ett enklare sätt. Med dera webbaserat verktyg så kommer du och ditt företag spara tid, få nödvändig hjälp med screening och annonsering samt att det låter dig ha full kontroll över själva processen och det från början till slut.

 

21 May 2019