Att ta hand om ett dödsbo

Att ta hand om ett dödsbo, det är vad släktingar till en person som avlider måste göra. Det ingår en hel del måsten då det är ett dödsfall som sker. Mitt i sorgen måste du ordna med begravning, ta hand om ägodelar, städa dödsboet, göra bouppteckning och så vidare. En dödsbostädning kan du dock välja att låta en städfirma göra, så slipper du det. Även bouppteckningen går att få hjälp med hos en bouppteckningsman. 

Att ta hand om ett dödsbo kan dessvärre leda till osämja syskon emellan, om man inte är överens om hur det ska gå till. Gör ni en lista med steg så kan detta undvikas. 

Saker att tänka på när ett dödsbo ska tas om hand

Börja med att göra en lista över de viktigaste delarna som ska göras. Checklistor finns att hitta på nätet eller få via din begravningsbyrån. Saker som ska göras är bland annat eftersända post, avsluta prenumerationer och abonnemang, sänka värmen i bostaden, få fullmakt för bankärenden med mera. Det är även viktigt att ni får en bra överblick över vad som finns i dödsboet. 

Om ni är flera dödsbodelägare, utse den som ska bli så kallad dödsbovårdare, och låt den ha ett mer övergripande praktiskt ansvar. Vid tvist, anlita jurist, för hjälp med bouppteckning och boutredningen.

Rensa ut allt innan ni gör en dödsbostädning. Det är smart att göra olika högar, med vad som ska sparas, kanske sparas, ges bort, säljas och slängas. 

6 Dec 2020